DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES
Selamat datang di website Pengadilan Agama Sleman. Media transparansi dan informasi Peradilan Agama. // // Untuk kemudahan informasi perkara anda, gunakan layanan SMS perkara sesuai format

Prosedur Berperkara

PROSEDUR PERKARA

Adapun prosedur berperkara pada Pengadilan Agama Sleman, adalah sebagai berikut:

Tempat Pendaftaran :
Kantor Pengadilan Agama Sleman
Jln. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511.
Telpon. 0274-868201, fax. 0274-864287

Waktu Pendaftaran:
- Hari Senin s.d. Jumat
- Jam 08.00 s.d 14.00 wib

Cara pendaftaran:
Pihak berperkara langsung datang ke Kepaniteraan PA Sleman (akan dilayani oleh petugas Meja I) sebagaimana waktu yang telah ditentukan di atas dan tidak boleh diwakilkan, kecuali jika telah menguasakan pada Pengacara/Advokat yang telah diberi kuasa oleh pihak berperkara.

Tata cara pengajuan dan syarat-syarat berperkara di PA Sleman:
(untuk melihat secara details, klik pada jenis perkara di bawah).

1. Perkara tingkat pertama:
    a.
Cerai Talak (cerai yang mengajukan pihak suami) <<------ (klik pada Cerai Talak)
    b. Cerai Gugat (cerai yang mengajukan pihak isteri)  <<------ (klik pada Cerai Gugat)
    c. Perkara Lain.
2. Perkara tingkat banding.
3. Perkara tingkat kasasi.
4. Perkara peninjauan kembali.

Perhatian:
- Pendaftaran perkara hanya dapat dilakukan di Kepaniteraan PA Sleman (Petugas Meja I)
- Panjar biaya perkara langsung disetorkan kepada Bank BPD DIY Cabang Sleman.
- Semua perkara yang masuk ke PA Sleman harus melalui proses persidangan.

TOP